4-9 år

Luene er delt opp i kategorier etter fórstoff. Deretter underkategorier for “typisk jente”, “typisk gutt” og”unisex”.